از چه کسی باید توصیه‌نامه تحصیلی درخواست کنید؟

هنگامی که به توصیه‌نامه نیاز دارید، انتخاب معرف بسیار مهم است. بهتر است که حداقل 6 ماه از آشنایی شما با او گذشته باشد. هنگام درخواست توصیه‌نامه از یک استاد، کسی را ا نتخاب کنید که با او از نزدیک همکاری داشته‌اید و بیش از یک ترم تحصیلی با او در ارتباط بوده‌اید. این نامه باید بر مهارت‌ها و دستاوردهای دانشگاهی شما متمرکز باشد.هنگامی درخواست توصیه‌نامه از یک کارفرما، باید کسی را انتخاب کنید که بتواند اطلاعات و مهارت‌هایی مرتبط با دوره مورد نظر را ارائه دهد.

ساختار توصیه‌نامه تحصیلی: معرفی: در این بخش، توصیه‌کننده (معرف) خود و ارتباطش با شما (استاد، کارفرما و…) و نیز نگرش کلی‌اش به شما و مدتی که شما را می‌شناسد را بیان می‌کند. محتوا: در این بخش، معرف با ذکر پس‌زمینه تحصیلی، فعالیت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط، استدلال می‌کند که چرا شما بهترین گزینه برای دوره مورد نظر هستید. اختتام: در این بخش، معرف باید یک پایان‌بندی قوی اضافه کند که درخواست شما را ضمانت می‌کند و به دنبال آن عبارت پایانی استاندارد و نام و مشخصات تماس و امضا آورده شود.

رموز توصیه‌نامه های تأثیرگذار:

  1. از معرف‌های خود بخواهید که دستاوردهای مختلف شما را بیان کنند.
  2. اطلاعات مرتبط را در اختیار معرف‌ها قرار دهید.
  3. توصیه‌نامه همیشه باید مثال‌هایی از آنچه انجام داده‌اید را در بر داشته باشد
  4. توصیه‌نامه باید پیشرفت و ارتقاء شما را نشان دهد.
  5. لحن نامه نباید زیاد خشک باشد.

اگر استادتان نوشتن توصیه نامه را به شما سپرده، همچنین می توانید متنتان را برای ما بفرستید تا ما آن را از نظر نگارشی و محتوایی آن را ویرایش کنیم.

نکته مهم: مدت زمان آماده شدن ویرایش توصیه نامه ، 10 روز کاری پس از نهایی شدن ثبت سفارش شما می باشد